český

UNLOCK THE CITY!

Jaká jsou geografická a společenská omezení, která v současnosti určují náš život ve městě? Jaký vztah se v důsledku pandemie vytvořil mezi ‚‚uzavřeným‘‘ a ‚‚přístupným‘‘? Mezi pomalým tempem přírody a proměnlivostí městské krajiny? 

 

UNLOCK THE CITY! je projekt financovaný z programu Kreativní Evropa, na jehož programu se podílí mezinárodní síť divadel, akademií a univerzit. Cílem projektu je prozkoumat možnosti a okolnosti, kdy může performativní umění spolu společně s vědeckým výzkumem posloužit jako nástroj k novému promýšlení města v období po pandemii. 

Čtyři města: Antverpy (Belgie), Barcelona (Španělsko), Milán (Itálie) a Piatra Neamt (Rumunsko) se zapojila do rozsáhlého programu výzkumných aktivit a vzdělávacích workshopů. Zároveň probíhá práce na 12 inscenacích, k jejichž realizaci bylo přizváno 10 evropských umělců s ambicí prozkoumat limity (sociální, fyzické, kulturní aj.) v městském kontextu. 

Cílem projektu UNLOCK THE CITY! je zpřístupnit městských prostor – z hlediska jeho obyvatelnosti, dostupnosti a udržitelnosti – a současně zvýšit povědomí o zdejších existujících komunitách, organizacích a veřejných správách, včetně jejich podpory a zapojení do výzkumně–uměleckého programu. 

10 Evropských Umělců 
12 Inscenací 

V rámci této partnerské spolupráce probíhají po dobu 36 měsíců terénní výzkumy, přípravy a realizace 12 inscenací v režii 10 evropských tvůrců a tvůrkyň. 

Projekt

UNLOCK THE CITY! je projekt zaměřený na obnovu kultury s cílem vyvinout komplexní pracovní metodu, jež propojí vědecký výzkum a divadelní praxi za účelem nastartování procesů udržitelného rozvoje v post pandemickém městě.  

Projekt probíhá v šesti různých zemích (Belgie, Česká republika, Itálie, Norsko, Rumunsko, Španělsko) a propojuje čtyři divadelní instituce se silným mezinárodním přesahem, dvě akademie zabývající se mj. scénografií a inscenováním veřejného prostoru, a univerzitu specializovanou na výzkum krajiny a urbanismus. 

Limit ve 3 úrovních

Na půdorysu 4 evropských měst - Antverp, Barcelony, Milána a Piatra Neamt – zkoumá projekt UNLOCK THE CITY! koncept několika hranic (ekonomických, sociálních, fyzických atd.), a to v oblastech, které byly pro obyvatele v době pandemie klíčové. Tento výzkum probíhá na třech různých úrovních: 

Komunita

Jaké to je dnes být součástí komunity? Jaká omezení a problémy nejvíce vnímají obyvatelé žijící ve zkoumaných oblastech. Jak shromáždit různé úhly pohledu a jak o nich vyprávět? 

Městský prostor

Jak se v důsledku pandemie změnilo vnímání a představy o těchto místech? Jaké procesy změn budou v následujících letech přetvářet vnitřní a vnější hranice prostorů našich měst? Jak se promění topografie veřejného prostoru? 

Vztah divadla a vybraného městského prostředí

Město a divadlo: jejich pohledy se vzájemně odrážejí jako v zrcadle, nicméně funkce divadla nekončí pouze napodobováním reality. Jak může divadelní instituce navázat nové vztahy s územím, kde sídlí? Může divadlo změnit svoji síť vztahů a hranic, stát se nástrojem pro potřeby občanů, a konkrétně ovlivňovat městský život? 


Školení a Výuka

Výzkum, který jde ruku v ruce s přípravou inscenací, je realizován prostřednictvím vzdělávacích aktivit, zevrubného studia témat a terénu (lekce, terénní workshopy, umělecké laboratoře, setkání s veřejností), a zahrnuje úzkou spolupráci umělců, divadel, studentů, univerzitních profesorů a odborníků napříč obory. 

Zjistit více